Publicēts: 17.01.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 17. janvārī

Laika posmā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 1. janvārim apgrozībā  esošās  skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 12% un šī gada 1. janvārī veidoja 482.3 milj. latu.

457.9 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 11%, Ls 10 - 18%, Ls 20 - 34%, Ls 50 - 12%, Ls 100 - 17%, Ls 500 - 8%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 28% (bimetāla divlatnieki - 21%, citi - 7%), Ls 1 - 32%, Ls 0.50 - 15%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls. Jāatzīmē, ka gada laikā diametrāli mainījušās bimetāla un citu divlatnieku proporcijas kopējā Ls 2 monētu skaitā. Proti, kopējam divlatnieku skaitam apgrozībā nedaudz palielinoties, bet Latvijas Bankai vairs apgrozībā laižot tikai pret viltošanu labāk aizsargātās bimetāla monētas, to apjoms apgrozībā pieaudzis no 1 milj. līdz 5 milj. latu jeb par 400%. Savukārt pārējo divlatnieku (viena metāla ar govs attēlu un jubilejas ar etnogrāfisko rakstu) apjoms samazinājies no 5.1 milj. līdz 1.6 milj. latu.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 9 milj. banknošu, Ls 10 - 8 milj., Ls 20 - 8 milj., Ls 50 - 1 milj., Ls 100 - 795 tūkst., Ls 500 - 69 tūkst. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 64 un 36 milj., bet 50 santīmu monētas - 7 milj., Ls 1 - 7.9 miljoni, Ls 2 - 3.3 milj. Apgrozībā laisti arī 15 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 5 un Ls 10 naudas zīmju daudzums gada laikā ir sarucis - attiecīgi par 0.5% un 5.2%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 20 - par 19%, Ls 50 - par 1%, Ls 100 - par 31%, Ls 500 - par 70%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

 

2000. gada 1. janvārī

2001. gada 1. janvārī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 5

48 375.2

12

48 141.6

11

-0.5

Ls 10

86 597.5

21

82 068.5

18

-5.2

Ls 20

132 330.9

33

157 694.0

34

+19.2

Ls 50

55 501.5

14

56 233.3

12

+1.3

Ls 100

60 491.4

15

79 479.9

17

+31.4

Ls 500

20 261.5

5

34 370.0

8

+69.6

Kopā banknotes

            
403 558.0

            
100

           
457 987.3

               100

      
+13.5

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

2000. g. 1. janvārī

2001. g. 1. janvārī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 2

6 140.2
no tiem bimetāla 
1 004.5

27%
bimetāla 4.5%

6 656.8
no tiem bimetāla 5 022.5

28
bimetāla -
20

      +8.4%
bimetāla +400%

Ls 1

  7 113.3

32

     7 855.4

31

+10.4

50 santīmu

 3 687.9

16

3 790.1

15

+2.8

20 santīmu

 1 765.2

8

1 922.2

8

+8.9

10 santīmu

1 181.1

5

1 243.0

5

+5.2

5 santīmi

869.2

4

937.1

4

+7.8

2 santīmi

666.0

3

732.1

3

+9.9

1 santīms

593.7

3

645.0

3

+8.6

Jubilejas
monētas

526.4

2

545.2

2

+3.6

Kopā monētas

          22 543.0

           
100

         
 24 326.9

                100

           
 +7.9