Publicēts: 13.01.2009. Aktualizēts: 05.02.2011.

Pēc Valsts policijas datiem, Latvijā 2008. gadā atklātas 7 239 viltotas naudas zīmes, no tām 299 banknotes. Tendence, ka gadā Latvijā atklāj dažus simtus viltotu banknošu un vairākus tūkstošus monētu, ir nemainīga. To nodrošina daudzie aizsargsistēmas elementi, un viltojumu skaits gadā ir neliels. Naudas viltošana nerada nekādus draudus Latvijas tautsaimniecībai. Visa 2008. gadā atklāto viltojumu summa - Ls 15 671 - veido procenta tūkstošdaļas no apgrozībā esošajiem latiem. 

Kaut arī naudas viltošana Latvijā nav nozīmīga problēma, tomēr jauno tehnoloģiju attīstība prasa pievērst banknošu un monētu aizsardzībai arvien lielāku uzmanību. Tādēļ Latvijas Banka, laižot apgrozībā jaunu laidienu naudas zīmes, pastāvīgi pastiprina naudas drošību pret viltošanu. Visas banknotes, kas atkārtoti drukātas pēc 1992. gada, ir papildinātas ar jauniem pretviltošanas elementiem. Arī tuvākajā laikā apgrozībā gaidāmajām jaunā laidiena 500 latu naudas zīmēm būs uzlabota pretviltošanas drošība. Informāciju par lata naudas zīmēm un pretviltošanas elementiem atrodama Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Latvijas nauda". 

Viltojumus lielākoties mēģina izgatavot ar jaunāko tehnikas sasniegumu - krāsu kopētāju, skeneru u.c. palīdzību, taču daži naudas viltotāji vēl arvien izmanto arī pavisam primitīvus paņēmienus. Ņemot vērā, ka arī šādi viltojumi nonāk apgrozībā, jāatgādina cilvēkiem, ka tehniski sarežģītas un grūti atdarināmas pazīmes ir viegli pārbaudīt "ar aci", vienkārši apskatot naudu pret gaismu, leņķī, uz tumša vai balta fona u.tml. 

Atklāto viltoto naudas zīmju skaits
2008 Kopā (1994-2008)
Ls 500 0 30
Ls 100 34 487
Ls 50 10 38
Ls 20 143 615
Ls 10 28 377
Ls 5 84 1 195
Ls 2 1 294 42 470
Ls 1 5 607 21 327
Ls 0.5 27 5 421
Ls 0.2 12 836
Ls 0.05 0 27
Kopā 7 239 72 823


Lai mazinātu iespēju, ka par īstas naudas aizstājējiem izmantotu, piemēram, reklāmas, mārketinga vai publicitātes nolūkiem radītas naudas reprodukcijas, šādu produktu veidotājiem jāievēro "Latvijas Bankas naudas zīmju reproducēšanas noteikumi", kuros noteiktās atšķirības ir pietiekamas, lai cilvēks nesajauktu reprodukciju, piemēram, akcijas kuponu, ar īstu naudas zīmi.