Publicēts: 14.12.2005. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2005. gada 14. decembrī

Latvijas Banka šodien laiž apgrozībā jaunu 1 lata apgrozības monētu ar kliņģera attēlu reversā. Tā ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Monētas nonāks apritē līdzīgi kā cita apgrozības nauda - ar banku starpniecību sasniedzot tirdzniecības un citus uzņēmumus un iedzīvotājus.

Latvijas Banka turpina dažādot Latvijas naudas dizainu ar ierobežotas tirāžas viena lata monētām, iekaļot tajās Latvijai raksturīgas zīmes, tēlus, notikumus. Apgrozībā ir monētas ar stārķa, skudras, baravikas, Sprīdīša un šogad nokaltās ar Pētergaiļa un kliņģera attēlu. Šādas monētas paredzēts izlaist arī turpmāk, līdz Latvija kļūs par Ekonomiskās un monetārās savienības dalībvalsti un ieviesīs eiro.

Kādēļ monētā iekalts kliņģeris?

Latvijas laukus un pilsētas vienojošs, ar bezgalības zīmi saistītas asociācijas raisošs un vienlaikus īsts svētku simbols, kam pamatā meistarīgs darbs, - tas ir kliņģeris, kura smarža liek smaidā atplaukt maziem un lieliem. Gadatirgus neatņemama sastāvdaļa, ciemakukulis un svētku galda rota un - jau citā materiālā - maiznīcas norāde! Ūdenskliņģeris un dzeltens svētku kliņģeris. Siltuma un svētku sajūtas raisītājs. Un katram zināms, kas paliek pāri, kad kliņģeri apēd, - katrā ziņā divreiz vairāk nekā pēc apēstas barankas!

Kliņģeris ir maize. Tas vienmēr bijis arī maiznieka un namamātes meistarības apliecinājums. Zināms, ka 17. gs. Rīgā, zellim kļūstot par meistaru, meistarstiķī līdz ar dažiem citiem maizes izstrādājumiem bija jāizcep 6 kliņģeri.

1 lats ar kliņģeri lai ir kā svētku un satikšanās prieka vēlējums šai gada nogalē!

Kas ir monētas autori, un kur tās kaltas?

Monētas grafisko dizainu veidojis Laimonis Šēnbergs, un ģipša modeli - Jānis Strupulis.

Jaunās 1 lata monētas kaltas Austrijas kaltuvē Münze Österreich.

Ar ko atšķiras jaunā 1 lata monēta no iepriekšējām?

Jaunajai 1 lata monētai ir atšķirīgs reverss - tajā attēlots kliņģeris. Aversā zem Latvijas ģerboņa redzams jaunās monētas kalšanas gads - 2005. Citu atšķirību - monētas jostas, izmēra, izmantotā metāla un svara ziņā - starp jauno monētu un citām viena lata apgrozības monētām nav.
 

Cik daudz jauno monētu nokalts?

Monētas tirāža ir 500 000 monētu. Šīs monētas tirāža - līdzīgi kā citām īpašajām apgrozības monētām - netiks papildināta. Pusmiljons ir pietiekams skaits, lai monētu pietiktu cilvēkiem, kuri to vēlēsies uzglabāt, taču apgrozībā (maksājumos) tā parādītos reti.

Ko darīt, ja, veicot maksājumu, jauno monētu atsakās pieņemt?

Visa Latvijas Bankas apgrozībā laistā nauda ir oficiāls maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Par atteikšanos pieņemt Latvijas naudas zīmes samaksai par precēm un pakalpojumiem ir paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šādu pārkāpumu lietas izskata un naudas sodu piemēro Valsts ieņēmumu dienests.