Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Kriptoaktīvi
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas noteikumi Noteikumi Nr. 256 Pieņemti 27.11.2023. Stājas spēkā 01.12.2023.
Ieguldījumu produktu pārvaldības prasības Pieņemti 27.11.2023. Stājas spēkā 30.11.2023.
Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa pārskata noteikumi Noteikumi Nr. 296 Pieņemti 29.04.2024. Stājas spēkā 01.07.2024.
Informācijas par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu darbību sniegšanas noteikumi Noteikumi Nr. 290 Stājas spēkā: 01.01.2025. Pieņemti 04.04.2024. Stājas spēkā 01.01.2025.
Kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanas noteikumi Noteikumi Nr. 257 Pieņemti 27.11.2023. Stājas spēkā 30.11.2023.
Noteikumi par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā Latvijas Bankas noteikumi Nr. 241 Pieņemti 22.05.2023. Stājas spēkā 24.05.2023.
Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku Noteikumi Nr. 226 Pieņemti 24.10.2022. Stājas spēkā 01.01.2023.