Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Kriptoaktīvi
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un to klientu komunikācijas vadlīnijas Ieteikumi Nr. 343 Pieņemti 27.12.2010. Stājas spēkā 27.12.2010.
Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas noteikumi Noteikumi Nr. 256 Pieņemti 27.11.2023. Stājas spēkā 01.12.2023.
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 252 Pieņemti 22.12.2020. Stājas spēkā 13.01.2021.
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums Pieņemti 18.12.1997. Stājas spēkā 01.07.1997.
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 155 Pieņemti 15.09.2020. Stājas spēkā 26.09.2020.
Ieguldījumu produktu pārvaldības prasības Pieņemti 27.11.2023. Stājas spēkā 30.11.2023.
Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas ieteikumi FKTK ieteikumi Nr. 248 Pieņemti 24.11.2011. Stājas spēkā 24.11.2011.
Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa pārskata noteikumi Noteikumi Nr. 296 Pieņemti 29.04.2024. Stājas spēkā 01.07.2024.