Publicēts: 11.12.2023.

Vienai personai vienu gadu lietojot eiro banknotes, rodas ietekme, kas līdzvērtīga 8 km braucienam automašīnā.

Eirosistēma apņēmusies turpmāk samazināt banknošu ietekmi uz vidi, vienlaikus nodrošinot, ka skaidrā nauda ir plaši pieejama un pieņemta.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja eiro banknošu kā maksāšanas līdzekļa vidiskās pēdas pētījumu. Pētījums atklāj, ka banknošu maksājumu vidējā vidiskā pēda uz vienu eirozonas iedzīvotāju 2019. gadā bija 101 mikropunkts (µPt). Šāds rezultāts ir līdzvērtīgs ietekmei, kas rodas, nobraucot 8 km ar automašīnu, vai 0.01 % no viena eiropieša gada laikā veikto patēriņa darbību kopējās ietekmes uz vidi.

Pētījumā novērtēta visu darbību potenciālā ietekme uz vidi visā eiro banknošu dzīves ciklā – no izejvielu iegādes, ražošanas, izplatīšanas un laišanas apgrozībā līdz uztilizēšanai, ko veic eirozonas nacionālās centrālās bankas (NCB). Tā pamatā ir Eiropas Komisijas produktu vidiskās pēdas metodoloģija un tajā turpināts darbs, kas tika uzsākts 2004. gadā, veicot pirmā izlaiduma eiro banknošu dzīves cikla novērtējumu.

Galvenie faktori, kas nosaka eiro banknošu kā maksāšanas līdzekļa vidisko pēdu, ir bankomātu enerģijas patēriņš un transports, kam seko NCB veiktā apstrāde, papīra ražošana un banknošu autentifikācija veikalos. Banknošu lielais dzīves ilgums un to izmantošana daudziem maksājumiem, nozīmē, ka banknošu izgatavošanas ietekme ir mazāka nekā transportēšanas un izplatīšanas ietekme.

"Eirosistēma apņēmusies padarīt eiro banknotes pēc iespējas videi draudzīgākas, vienlaikus nodrošinot, ka skaidrā nauda ir plaši pieejama un pieņemta," uzsvēra Valdes loceklis Pjēro Čipollone (Piero Cipollone).

Kopš 2004. gada Eirosistēma centusies samazināt eiro banknošu ietekmi uz vidi, piemēram, izmantojot tikai 100 % ilgtspējīgu kokvilnu un aizliedzot banknošu atkritumu apglabāšanu atkritumus poligonos.

Turklāt bankomātu ražotāji un bankas spējušas mazināt savu iekārtu ietekmi uz vidi. Šodien publicētais pētījums liecina, ka bankomātu energoefektivitātes uzlabojumi laikposmā no 2004. līdz 2019. gadam par 35 % mazinājuši to ietekmi uz vidi.

Tiek veikti plaši pētījumi un izstrāde, lai vēl vairāk samazinātu nākotnes eiro banknošu ietekmi uz vidi visos to dzīves cikla posmos. Piemēram, ECB pēta alternatīvas banknošu atkritumu apglabāšanas metodes, kas ietver atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, kā arī iespējamus iespiedprocesā izmantoto materiālu un iekārtu uzlabojumus.

Šīs darbības ir arī daļa no ECB plašākas apņemšanās savu pilnvaru ietvaros novērst klimata pārmaiņas un mazināt savu ietekmi uz vidi saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem un Eiropas Savienības klimatneitralitātes mērķiem. Detalizēta informācija pieejama ECB ikgadējā Vides deklarācijā.

Citi jaunumi

19.07.2024.

Latvijas Banka aicina uzņēmējus un pašvaldību pārstāvjus pārrunāt finanšu pakalpojumu pieejamību Kurzemes reģionā

Latvijas Banka aicina Kurzemes reģiona uzņēmējus, pašvaldību...
18.07.2024.

Emitentu obligāciju pirmstermiņa dzēšana notiek saskaņā ar prospektu nosacījumiem

Latvijas Banka ir veikusi kapitāla tirgus uzraudzības jomas...
18.07.2024.

Finanšu sektoram jāturpina centieni uzraudzības gaidu izpildei ilgtspējas jomā

Nozares izpratne par ilgtspējas jomu kopumā pakāpeniski uzlabojas....
18.07.2024.

Apdrošināšanā Latvijā turpina pieaugt digitālās pārdošanas nozīme

2023. gadā apdrošināšanas prēmijās Latvijā kopumā parakstīti...
04.07.2024.

Latvijas Banka aicina uz diskusijām sarunu festivālā "LAMPA" 2024

Šā gada sarunu festivālā "LAMPA", kas 5. un 6. jūlijā notiks...
02.07.2024.

Latvijas Banka publicē savu otro ilgtspējības pārskatu

Latvijas Banka ir publicējusi savu otro ar klimatu saistītās...
01.07.2024.

Latvijas Banka izlaiž kolekcijas monētu "Bērnu prieki"

Ceturtdien, 4. jūlijā, Latvijas Banka izlaidīs kolekcijas...
28.06.2024.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 27. jūnijā saņēmusi akciju sabiedrības "Latvijas...
28.06.2024.

Par nodokļiem, procentu likmēm un ne tikai

Vai šobrīd ir īstais brīdis veikt nodokļu izmaiņas Latvijā, vai...
27.06.2024.

Latvijas Banka ar uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību Latgales reģionā

Piektdien, 12. jūlijā, plkst. 13.00 Latvijas Bankas...
20.06.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Saistībā ar Līgo svētkiem un Jāņiem mainīts Latvijas Bankas...
20.06.2024.

Latvijas Banka veic uzņēmumu aptauju par finanšu pakalpojumu pieejamību

Latvijas Banka aicina uzņēmumus, kas ar e-adreses starpniecību ir...