Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Kriptoaktīvi
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Ieguldītāju aizsardzības likums Pieņemti 08.11.2001. Stājas spēkā 01.01.2002.
Kredītiestāžu likums Pieņemti 05.10.1995. Stājas spēkā 24.10.1995.
Kredītu reģistra likums Pieņemti 24.05.2012. Stājas spēkā 01.12.2012.
Kriptoaktīvu pakalpojumu likums Likums Pieņemti 13.06.2024. Stājas spēkā 30.06.2024.
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums Pieņemti 25.02.2010. Stājas spēkā 31.03.2010.
Noguldījumu garantiju likums Pieņemti 04.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015.
Segto obligāciju likums Pieņemti 27.05.2021. Stājas spēkā 23.06.2021.