Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Kriptoaktīvi
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Alternatīvo snieguma rādītāju atklāšanas prasības Noteikumi Nr. 302 Pieņemti 03.06.2024. Stājas spēkā 06.06.2024.
Apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta noformējuma un satura prasības Noteikumi Nr. 281 Pieņemti 25.03.2024. Stājas spēkā 28.03.2024.
Apdrošināšanas sabiedrību saņemto sūdzību pārvaldības kārtība Noteikumi Nr. 294 Pieņemti 15.04.2024. Stājas spēkā 18.04.2024.
Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu noteikumi Noteikumi Nr. 298 Stājas spēkā: 01.10.2024. Pieņemti 29.04.2024. Stājas spēkā 01.10.2024.
Euro banknošu un monētu apstrādes un laišanas otrreizējā apgrozībā noteikumi Noteikumi Nr. 224 Pieņemti 24.10.2022. Stājas spēkā 01.01.2023.
Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas noteikumi Noteikumi Nr. 256 Pieņemti 27.11.2023. Stājas spēkā 01.12.2023.
Ieguldījumu produktu pārvaldības prasības Pieņemti 27.11.2023. Stājas spēkā 30.11.2023.
Ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieka finanšu instrumentu portfeļa pārskata noteikumi Noteikumi Nr. 296 Pieņemti 29.04.2024. Stājas spēkā 01.07.2024.