Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Kriptoaktīvi
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 168 Stājas spēkā: 01.10.2024. Pieņemti 21.12.2021. Stājas spēkā 01.10.2024.
Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr.165 Pieņemti 13.09.2022. Stājas spēkā 30.09.2022.
Ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumu nacionālajā noregulējuma fondā normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 40 Pieņemti 31.03.2020. Stājas spēkā 08.04.2020.
Ieguldījumu brokeru sabiedrību pārvaldības sistēmas izveides normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 212 Pieņemti 06.12.2022. Stājas spēkā 01.05.2023.
Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 150 Pieņemti 08.09.2020. Stājas spēkā 01.01.2021.