Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Kriptoaktīvi
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Apdrošināšanas produkta informācijas dokumenta noformējuma un satura prasības Noteikumi Nr. 281 Pieņemti 25.03.2024. Stājas spēkā 28.03.2024.
Apdrošināšanas sabiedrību saņemto sūdzību pārvaldības kārtība Noteikumi Nr. 294 Pieņemti 15.04.2024. Stājas spēkā 18.04.2024.
Kredītu reģistra noteikumi Noteikumi Nr. 160 Pieņemti 18.01.2018. Stājas spēkā 01.05.2018.
Minimālās prasības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību pārvaldības sistēmai Noteikumi Nr. 276 Pieņemti 26.02.2024. Stājas spēkā 02.03.2024.
Noteikumi par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā Latvijas Bankas noteikumi Nr. 241 Pieņemti 22.05.2023. Stājas spēkā 24.05.2023.
Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku Noteikumi Nr. 226 Pieņemti 24.10.2022. Stājas spēkā 01.01.2023.
Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību Latvijas Bankas Noteikumi Nr. 235 Pieņemti 19.12.2022. Stājas spēkā 01.01.2023.