Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Kriptoaktīvi
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Kooperatīvo sabiedrību likums Pieņemti 12.04.2018. Stājas spēkā 01.01.2019.
Krājaizdevu sabiedrību likums Pieņemti 29.03.2001. Stājas spēkā 01.01.2002.
Kredītu reģistra likums Pieņemti 24.05.2012. Stājas spēkā 01.12.2012.
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums Pieņemti 25.02.2010. Stājas spēkā 31.03.2010.
Noguldījumu garantiju likums Pieņemti 04.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015.