Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Kriptoaktīvi
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 1 Pieņemti 05.01.2021. Stājas spēkā 13.01.2021.
Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 150 Pieņemti 08.09.2020. Stājas spēkā 01.01.2021.
Kontu maiņas pakalpojuma sniegšanas noteikumi Noteikumi Nr. 83 Pieņemti 14.07.2020. Stājas spēkā 23.07.2020.
Krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 199 Pieņemti 27.10.2020. Stājas spēkā 05.11.2020.
Krājaizdevu sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 211 Pieņemti 03.11.2020. Stājas spēkā 11.11.2020.
Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi Normatīve noteikumi Nr. 145 Pieņemti 01.09.2020. Stājas spēkā 15.09.2020.
Noguldījumu piesaistītāju maksājumu saistību iekļaušanas noguldījumu garantiju fondā normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 116 Pieņemti 04.08.2020. Stājas spēkā 14.08.2020.