Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Kriptoaktīvi
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
ECB norādījumi par atbilstības un piemērotības novērtējumu ECB norādījumi Pieņemti 01.12.2021. Stājas spēkā 01.12.2021.
Eiropas Banku iestādes (EBI) interaktīvā rokasgrāmata EBI rokasgrāmata Pieņemti 01.03.2022. Stājas spēkā 01.03.2022.
Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) ieteikumi ESRK ieteikumi Pieņemti 22.11.2011. Stājas spēkā 22.11.2011.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un to klientu komunikācijas vadlīnijas Ieteikumi Nr. 343 Pieņemti 27.12.2010. Stājas spēkā 27.12.2010.
Ieteikumi klientu neklātienes identifikācijai FKTK ieteikumi Nr. 15 Pieņemti 15.02.2022. Stājas spēkā 15.02.2022.
Ieteikumi kredītiestādēm klientu līdzekļu un labklājības izcelsmes noteikšanai FKTK ieteikumi Pieņemti 09.11.2014. Stājas spēkā 09.11.2014.