Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 146 Pieņemti 01.09.2020. Stājas spēkā 15.09.2020.
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 156 Pieņemti 15.09.2020. Stājas spēkā 26.09.2020.
Normatīvie noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā Normatīvie noteikumi Nr. 2 Pieņemti 05.01.2021. Stājas spēkā 13.01.2021.
Normatīvie noteikumi par kritērijiem kopējo ieguldījumu uzņēmuma atzīšanai par alternatīvo ieguldījumu fondu Normatīvie noteikumi Nr. 134 Pieņemti 18.08.2020. Stājas spēkā 21.08.2020.