Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 252 Pieņemti 22.12.2020. Stājas spēkā 13.01.2021.
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 155 Pieņemti 15.09.2020. Stājas spēkā 26.09.2020.
Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 150 Pieņemti 08.09.2020. Stājas spēkā 01.01.2021.
Normatīvie noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā Normatīvie noteikumi Nr. 2 Pieņemti 05.01.2021. Stājas spēkā 13.01.2021.