Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Kriptoaktīvi
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas maksātspējas aprēķina normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 250 Pieņemti 22.12.2020. Stājas spēkā 13.01.2021.
Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 128 Pieņemti 11.08.2020. Stājas spēkā 19.08.2020.
Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju iekšējo modeļu normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 249 Pieņemti 22.12.2020. Stājas spēkā 12.01.2021.
Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 228 Pieņemti 01.12.2020. Stājas spēkā 01.01.2021.
Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju risku un maksātspējas pašu novērtējuma normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 192 Pieņemti 20.10.2020. Stājas spēkā 30.10.2020.
Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 150 Pieņemti 08.09.2020. Stājas spēkā 01.01.2021.