Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Dokumenta izdošanas statuss
Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas noteikumi Noteikumi Nr. 242 Pieņemti 19.06.2023. Stājas spēkā 01.01.2024.
Kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanas noteikumi Noteikumi Nr. 257 Pieņemti 27.11.2023. Stājas spēkā 30.11.2023.
Kredītriska pārvaldīšanas noteikumi Noteikumi Nr. 265 Pieņemti 18.12.2023. Stājas spēkā 01.01.2024.
Kredītu reģistra noteikumi Noteikumi Nr. 160 Pieņemti 18.01.2018. Stājas spēkā 01.05.2018.
Kritisko finanšu pakalpojumu pārvaldības noteikumi Noteikumi Nr. 252 Pieņemti 09.10.2023. Stājas spēkā 11.01.2023.
Maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtība Noteikumi Nr. 249 Pieņemti 02.10.2023. Stājas spēkā 04.10.2023.
Neliela apjoma maksājumu sistēmas reģistrēšanas noteikumi Noteikumi Nr. 260 Pieņemti 18.12.2023. Stājas spēkā 23.12.2023.
Noteikumi par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā Latvijas Bankas noteikumi Nr. 241 Pieņemti 22.05.2023. Stājas spēkā 24.05.2023.
Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku Noteikumi Nr. 226 Pieņemti 24.10.2022. Stājas spēkā 01.01.2023.