Publicēts: 07.06.2024.

Latvijas Banka iesniegusi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā priekšlikumus grozījumiem Kredītiestāžu likumā, lai nodrošinātu lielāku kredītiestāžu pakalpojumu pieejamību reģionos. Priekšlikumu mērķis ir sekmēt vienmērīgu ekonomisko attīstību visā Latvijas teritorijā, kā arī finanšu pakalpojumu sniegšanu tādā formā, kas veicinātu visu sabiedrības grupu finansiālo iekļautību un finanšu pakalpojumu pieejamību.

Latvijas reģionos ir nepieciešama līdzsvarota pieeja, kas paredz gan attālināto, gan klātienes finanšu pakalpojumu sniegšanu arī turpmāk. Tomēr bez regulējuma pārmaiņām šo mērķi sasniegt ir sarežģīti, jo kredītiestāžu izvēli par labu attālināto pakalpojumu attīstīšanai un klātienes pakalpojumu mazināšanai diktē digitālā transformācija un komerciālās intereses.

Tā rezultātā starp visām eirozonas valstīm kopš 2014. gada Latvijā bijis procentuāli nozīmīgākais (75 %) kredītiestāžu klientu apkalpošanas vietu samazinājums, rēķinot uz 100 000 pilngadīgajiem iedzīvotājiem.

Latvijas Bankas izstrādātie priekšlikumi paredz noteikt vispārējus finanšu pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, kā arī prasības kredītiestādēm attiecībā uz klātienes pakalpojumu nodrošināšanu. Vispārējie finanšu pakalpojumu sniegšanas nosacījumi izstrādāti ar mērķi veicināt finanšu pakalpojumu sniegšanu klientam draudzīgā veidā, un tie būs jāievēro plašam kredītiestāžu lokam. Ierosināts noteikt arī klātienes pakalpojumu maksas noteikšanas principus, ierobežojot kredītiestādes iespējas noteikt par klātienes pakalpojumu sniegšanu nesamērīgi augstu maksu nolūkā panākt klientu atteikšanos no šādu pakalpojumu izmantošanas.

Regulējums par klātienes pakalpojumu pieejamību būs attiecināms uz tām kredītiestādēm, kuras ir kritisko finanšu pakalpojumu sniedzējas un kuras ir plānots noteikt arī kā atbildīgās par bankomātu infrastruktūras nodrošināšanu. Pašreizējā tirgus situācijā tās ir 4 klientu maksājumu kontu skaita un rezidentu mājsaimniecību noguldījumu apjoma ziņā lielākās Latvijā darbojošās kredītiestādes, proti, "Swedbank" AS, AS "SEB banka", AS "Citadele banka" un Luminor Bank AS Latvijas filiāle.

Obligāto klātienes pakalpojumu tvērumā uzskaitīti tie sadarbībā ar Latvijas Finanšu nozares asociāciju apzinātie klātienes pakalpojumi, kuri veido absolūti lielāko apjomu no kredītiestāžu klientu apkalpošanas vietās šobrīd faktiski sniegtajiem klātienes pakalpojumiem un ikdienā klientiem (patērētājiem) var būt visbiežāk nepieciešami. Obligāto klātienes pakalpojumu tvērumā iekļautas arī konsultācijas kreditēšanas, ieguldījumu pakalpojumu un ar uzkrājumiem saistītos jautājumos, lai veicinātu finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos un personām ar zemu digitālo vai finanšu pratību.

Minētajām četrām kredītiestādēm būs jānodrošina pastāvīga klātbūtne tajās valstspilsētās un novadu administratīvajos centros, kuri atbilst noteiktiem nosacījumiem (t. sk. attālums līdz citai pilsētai, kurā jau tiek nodrošināta pastāvīga klātienes pakalpojumu sniegšana, klientu īpatsvars attiecīgajā pašvaldībā un pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju skaits). Savukārt, tajās valstspilsētās un novadu administratīvajos centros, kur nebūs pienākuma nodrošināt pastāvīgu klātienes pakalpojumu sniegšanu, pakalpojumi klātienē būs sniedzami pēc klienta pieprasījuma atbilstoši kredītiestādes izvēlētam klātienes pakalpojumu nodrošināšanas risinājumam, kas var būt, piemēram, mobilais klientu apkalpošanas punkts, kredītiestādes nolīgta ārpakalpojumu sniedzēja pakalpojumu sniegšanas vieta vai tikšanās ar kredītiestādes vai tās nolīgta ārpakalpojuma sniedzēja darbinieku iepriekš saskaņotā vietā un laikā, arī, ja nepieciešams, kombinējot vairākus šādus risinājumus dažādiem pakalpojumu veidiem. Attiecīgo nosacījumu piemērošanas metodoloģijas un robežvērtību noteikšanu paredzēts deleģēt Latvijas Bankai.

Kredītiestādēm būs izvēles brīvība attiecībā uz iespējami optimālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanas veidu, t. sk. šo prasību izpildi nodrošināt, balstoties uz ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem. Vienlaikus prognozējams, ka būtiska praktiskā nozīme varētu būt arī kredītiestāžu spējai veidot sekmīgu sadarbību ar pašvaldībām.

Konsultējoties ar Latvijas Finanšu nozares asociāciju, aplēsts, ka vadošajām kredītiestādēm būtu nepieciešams 12 mēnešu no Latvijas Bankas noteikumu izdošanas brīža, lai sagatavotos klātienes pakalpojumu tiesiskā regulējuma ieviešanai. Ņemot vērā minēto, priekšlikumi paredz, ka Latvijas Bankas noteikumi tiks izdoti līdz 2024. gada 1. decembrim, bet Kredītiestāžu likuma norma stāsies spēkā 2026. gada 1. janvārī.

Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem 2013. gada beigās Latvijā bija 319 kredītiestāžu nodrošinātu klientu apkalpošanas vietu, kurās klientiem tika sniegti finanšu pakalpojumi klātienes pakalpojumu formā, savukārt 2024. gada martā – tikai 72 šādas vietas.

Aptuveni pusē no pašvaldībām nevienai no lielākajām kredītiestādēm nav savu pastāvīgo klientu apkalpošanas vietu. Latvijas Bankas aplēses, kas balstītas uz plānotajām klātienes pakalpojumu sniegšanas vietu noteikšanas kritēriju robežvērtībām, liecina par to, ka šo prasību piemērošanas rezultātā kredītiestāžu klientu apkalpošanas vietu skaits, ietverot arī mobilos punktus, Latvijā kopumā varētu pieaugt par trešdaļu.

Labi funkcionējošai finanšu nozarei ir nozīmīga loma tautsaimniecības attīstībā. Viens no kritērijiem, kas raksturo labi funkcionējošu finanšu nozari, ir plaša finanšu pakalpojumu pieejamība. Plašs un diversificēts finanšu pakalpojumu klāsts ļauj uzņēmumiem un mājsaimniecībām atrast piemērotākos risinājumus investīciju finansēšanai un citām vajadzībām. Savukārt plaša finanšu pakalpojumu pieejamība dažādām sabiedrības grupām, arī ģeogrāfiskā dimensijā, veicina uzņēmumu un mājsaimniecību iekļaušanos tautsaimniecības apritē.

Citi jaunumi

20.06.2024.

Latvijas Banka veic uzņēmumu aptauju par finanšu pakalpojumu pieejamību

Latvijas Banka aicina uzņēmumus, kas ar e-adreses starpniecību ir...
20.06.2024.

Finanšu Stabilitātes Pārskats 2024

Latvijas Banka publicējusi jaunāko "Finanšu Stabilitātes...
19.06.2024.

Pārskats par kredītiestādēm piemērotajām sankcijām par prudenciālo prasību pārkāpumiem 2023. gadā

Eiropas Centrālā Banka (ECB) ir publicējusi statistikas pārskatu...
19.06.2024.

Apbalvoti Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji

Šodien svinīgā ceremonijā tika apbalvoti Latvijas Bankas 22....
12.06.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas nesen publiskotās makroekonomiskās prognozes...
replay.lsm.lv
10.06.2024.

Makroekonomiskās prognozes | 2024. gada jūnijs

Latvijas Banka publiskojusi jaunākās (sagatavotas 2024. gada...
07.06.2024.

Latvijas Banka rosina stiprināt kredītiestāžu klātbūtni reģionos

Latvijas Banka iesniegusi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)...
07.06.2024.

Ir sācies procentu likmju samazināšanas cikls

Ceturtdien Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomē pieņēmām...
www.makroekonomika.lv
06.06.2024.

Ekspertu sarunas "Procentu likmes krīt. Vai gaisma tuneļa galā?"

Ceturtdien, 13. jūnijā, plkst.14.00-16.00 Latvijas Banka rīkos...
05.06.2024.

Kas jādara straujākai Latvijas ekonomikas izaugsmei?

Pēc pāris gadu pārtraukuma 2024. gada 3. jūnijā man bija...
www.makroekonomika.lv
04.06.2024.

Kā dīkstāves pabalsti maina darbinieku prasmju kompozīciju uzņēmumos?

Pētījums 2/2024
31.05.2024.

Latvijas Banka izsniedz TigSiPay SIA licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 29. maijā nolēma izsniegt...