Spēkā ar 03.04.2019.; versija 5.7.

1. daļa. Kredītiestāžu, krājaizdevu sabiedrību, elektroniskās naudas iestāžu un naudas tirgus fondu saraksts ar kodu norādi

2. daļa. Kredītiestāžu, krājaizdevu sabiedrību, elektroniskās naudas iestāžu un naudas tirgus fondu kodu rādītājs

Latvijas Banka izveido, uztur un regulāri aktualizē "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu". Sarakstu iekļauj arī Eiropas Centrālā banka savā interneta vietnē, kur tā regulāri publicē Eiropas Savienības valstu MFI sarakstu. "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu saraksta" uzturēšana noteikta Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumu" 2. nodaļā.

Sarakstu uztur un lieto tikai informatīviem mērķiem. Kodus lieto Latvijas Republikas monetārās finanšu iestādes, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Finanšu nozares asociācija statistiskās informācijas identifikācijai.