Latvijas Republikas ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu saraksts
(31.03
.2019.)

"Latvijas Republikas ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu saraksta" sagatavošanā Latvijas Banka izmanto Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju par Latvijas Republikā reģistrētajiem un darbību uzsākušajiem ieguldījumu fondiem un alternatīvajiem ieguldījumu fondiem, kā arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrību sniegto informāciju par to pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu klasifikāciju pēc ieguldījumu objekta. Šāda saraksta izveidi statistikas vajadzībām nosaka Eiropas Centrālās bankas (ECB) 2013. gada 18. oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) un 2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (ECB/2014/15).