Publicēts: 04.04.2015.
13.12.2005. Par piemiņas monētas laišanu apgrozībā 06.12.2005. Par "Averss un Reverss" 4. numuru 29.11.2005. Par piemiņas monētas laišanu apgrozībā 21.11.2005. Par tautsaimniecības konferencei veltīto "Averss un Reverss" izlaidumu 17.11.2005. Par Latvijas Bankas padomes lēmumiem 17.11.2005. Par piemiņas monētas laišanu apgrozībā 01.11.2005. Par piemiņas monētas laišanu apgrozībā 05.10.2005. Par Latvijas Bankas organizēto semināru apmeklētāju centru darbības jautājumos 30.09.2005. Latvijas maksājumu bilance 2005. gada 2. ceturksnī 22.09.2005. Par Latvijas Bankas padomes lēmumiem 13.09.2005. Par piemiņas monētas laišanu apgrozībā 06.09.2005. Par "Averss un Reverss" 3. numuru 11.08.2005. Par SVF misijas Latvijā ziņojuma izskatīšanu SVF izpilddirektoru valdē 14.07.2005. Par Latvijas Bankas padomes lēmumiem 14.07.2005. Par Latvijas Bankas organizēto konferenci 08.07.2005. Par skaidro naudu apgrozībā 30.06.2005. Latvijas maksājumu bilance 2005. gada 1. ceturksnī
20.06.2005. Par studentu zinātnisko darbu konkursu
08.06.2005. Par "Averss un Reverss" 2. numuru
02.06.2005. Par jubilejas monētas laišanu apgrozībā
26.05.2005. Par aptaujas "Latvijas gada monēta 2004" rezultātiem
25.05.2005. Par 1 lata monētas ar Pētergaiļa attēlu laišanu apgrozībā
19.05.2005. Par Latvijas Bankas padomes lēmumiem
10.05.2005. Par SVF misijas Latvijā priekšziņojumu
28.04.2005. Par aptauju "Latvijas gada monēta 2004"
31.03.2005. Latvijas maksājumu bilance 2004. gada 4. ceturksnī un 2004. gadā
21.03.2005. Par Latvijas Bankas padomes lēmumiem
25.02.2005. Par finanšu izglītības un informācijas centru "Naudas pasaule"
09.02.2005. Par piemiņas monētas laišanu apgrozībā
26.01.2005. Par skaidro naudu apgrozībā
24.01.2005. Par studentu zinātnisko darbu konkursu
13.01.2005. Par Latvijas Bankas padomes lēmumiem