Publicēts: 21.11.2005. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2005. gada 21. novembrī

Klajā nācis Latvijas Bankas biļetena "Averss un Reverss" speciālizlaidums, kas veltīts Latvijas Bankas gadskārtējai konferencei "Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība - aktualitātes, riski, risinājumi". Tautsaimniecības konferencē 2005. gada 19. septembrī Latvijas Banka kopā ar citām valsts institūcijām, uzņēmējiem, finansistiem, akadēmiskajiem spēkiem diskutēja par iespējamiem sabalansētas ekonomiskās attīstības riskiem un rīcību to ierobežošanā.

Izdevumā apkopoti konferences materiāli - konferences ievaddaļā teiktās runas, nozaru ekspertu referāti tematiskajās diskusijās, kā arī pašu diskusiju atreferējumi. Tie ir sagrupēti atbilstoši diskusiju galvenajām tēmām: "Inflācija - situācijas novērtējums un iespējamie risinājumi" un "Nekustamā īpašuma tirgus attīstības noturīgums".

Jau vairākus gadus pēc kārtas Latvija ir visstraujāk augošā valsts Eiropā. Taču vēsture liecina, ka tautsaimniecības straujas izaugsmes periodiem seko atslābums. Cik ilgi turpināsies pašreizējā izaugsme, kas darāms, lai to paildzinātu, un kādi riski rodas šajā ceļā? Konferencē eksperti pastiprinātu uzmanību pievērš svarīgākajiem no tiem: inflācijas tempam un kreditēšanas attīstībai apvienojumā ar strauju nekustamā īpašuma cenu kāpumu. Diskusijās Latvijas situāciju un iespējamos risinājumus iespējams skatīt kontekstā ar citu zemju pieredzi, piemēram, inflācijas mazināšanu Grieķijā pirms eiro ievešanas un nekustamā īpašuma tirgus "buma" ietekmi uz Somijas tautsaimniecību astoņdesmito gadu otrajā pusē.