Publicēts: 01.01.2013.
Latvijas Bankas ārējo rezervju pieaugums par 3.5 milj. eiro jeb 0.06%, salīdzinot 2010. gada 30. septembra un 2010. gada 31. augusta datus, saistīts galvenokārt ar Latvijas valdības saņemto Pasaules Bankas aizdevuma otro daļu, savukārt samazinoša ietekme bija vērtspapīru un citu finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātam un Latvijas Bankas veiktajām intervencēm, pārdodot ārvalstu valūtu.