Publicēts: 01.01.2013.
Latvijas Bankas ārējo rezervju pieaugums par 267.1 milj. eiro jeb 4.78%, salīdzinot 2010. gada 31. augusta un 2010. gada 31. jūlija datus, saistīts galvenokārt ar Latvijas valdības saņemto Starptautiskā Valūtas fonda aizdevuma ceturto daļu un saņemtajiem ES fondu līdzekļiem.