Publicēts: 01.01.2013.
Latvijas Bankas ārējo rezervju pieaugums par 21.91 milj. eiro jeb 0.39%, salīdzinot 2010. gada 30. jūnija un 2010. gada 31. maija datus, galvenokārt saistīts ar Latvijas valdības noguldīto līdzekļu pieaugumu ārvalstu valūtās un ārvalstu valūtu, zelta, un finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātu.