Publicēts: 01.01.2013.
Latvijas Bankas ārējo rezervju pieaugums par 136.08 milj. eiro jeb 2.5%, salīdzinot 2010. gada 31. maija un 2010. gada 30. aprīļa datus, galvenokārt saistīts ar Latvijas valdības noguldīto līdzekļu pieaugumu ārvalstu valūtās kā arī ārvalstu valūtu un zelta pārvērtēšanas rezultātu.