Publicēts: 01.01.2013.
Latvijas Bankas ārējo rezervju samazinājums par 136.63 milj. eiro jeb 2.45%, salīdzinot 2010. gada 30. aprīļa un 2010. gada 31. marta datus, galvenokārt saistīts ar Latvijas valdības noguldīto līdzekļu samazinājumu ārvalstu valūtās.