Publicēts: 01.01.2013.
Latvijas Bankas ārējo rezervju pieaugums par 503.40 milj. eiro jeb 9.94% salīdzinot 2010. gada 31. marta un 2010. gada 28. februāra datus, ir galvenokārt saistīts ar Latvijas valdības noguldīto līdzekļu pieaugumu no Eirpoas Komisijas saņemtā aizdevuma trešās daļas rezultātā 495.2 milj. eiro apjomā.