Publicēts: 01.01.2013.
Latvijas Bankas ārējo rezervju pieaugums par 155.96 milj. eiro jeb 3.18% salīdzinot 2010. gada 28. februāra un 2010. gada 31. janvāra datus, ir galvenokārt saistīts ar Latvijas valdības noguldīto līdzekļu pieaugumu no Starptautiskā Valūtas fonda saņemtā aizdevuma trešās daļas rezultātā 200.26 milj. eiro apjomā.