Publicēts: 01.01.2013.
Latvijas Bankas ārējo rezervju pieaugums par 105.69 milj. eiro jeb 2.2% salīdzinot 2010. gada 31. janvāra un 2009. gada 31. decembra datus, ir galvenokārt saistīts ar Latvijas valdības noguldīto līdzekļu pieaugumu ārvalstu valūtās.