Publicēts: 01.01.2013.
Latvijas Bankas ārējo rezervju pieaugums par 0.01 milj. eiro salīdzinot 2009. gada 31. decembra un 2009. gada 30. novembra datus, ir galvenokārt saistīts ar Latvijas valdības noguldīto līdzekļu pieaugumu 31.83 milj. eiro apjomā, procentu ienākumiem, kā arī finanšu instrumentu novērtējuma pārmaiņām. Savukārt samazinoša ietekme bija vietējo kredītiestāžu ārvalstu valūtu noguldījumu samazinājumam 39.12 milj. eiro apjomā.