Publicēts: 01.01.2013.
Latvijas Bankas ārējo rezervju pieaugums par 281.23 milj. eiro jeb 6.22%, salīdzinot 2009. gada 30. novembra un 2009. gada 31. oktobra datus, ir galvenokārt saistīts ar Latvijas valdības saņemto aizdevumu no Pasaules Bankas 200.0 milj. eiro apmērā.