Publicēts: 01.01.2013.
"Latvijas Bankas ārējo rezervju pieaugums par 401.73 milj. eiro jeb 9.81%, salīdzinot 2009. gada 31. augusta un 2009. gada 31. jūlija datus, ir galvenokārt saistīts ar:
1. Latvijas valdības noguldīto līdzekļu pieaugumu t.sk. no Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) saņemtā aizdevuma valsts budžeta finansēšanai un finanšu sektora stabilitātes nodrošināšanai otrās daļas rezultātā 190.38 milj. eiro apjomā;
2. no SVF saņemto papildu SDR asignējumu 102.91 milj. eiro apjomā, kuru saskaņā ar SVF pilnvarnieku valdes 2009. gada 7. augusta lēmumu piešķīra visām SVF dalībvalstīm t.sk. Latvijai, lai nodrošinātu likviditāti globālajai ekonomikai, palielinot dalībvalstu ārvalstu valūtas rezerves;
3. nopirkto ārvalstu valūtu intervenču darījumos 70.0 milj. eiro apjomā."