Publicēts: 01.01.2013.

Rīgā 2005. gada 25. februārī


Latvijas Bankas ēkā Vecrīgā, K. Valdemāra ielā 2a senās naudas glabātavas telpās šodien tika atklāts finanšu izglītības un informācijas centrs "Naudas pasaule". Iecerēts, ka biežākie centra apmeklētāji būs Latvijas vidusskolu audzēkņi, arī pirmo kursu studenti, jo zināšanas par monetāro politiku un makroekonomiku ir mācību procesa sastāvdaļa.

Bankas ēka, kurai šogad aprit 100 gadu, ver durvis plašākam apmeklētāju lokam, dodot iespēju ikvienam vairot zināšanas par finanšu pamatjautājumiem.

"Naudas pasaule" organiski iekļaujas finanšu un ekonomiskās izglītības darbā, ko kopā ar sadarbības partneriem Latvijas Banka veikusi kopš tās darbības atjaunošanas pirmajiem gadiem. Šī darba trīs galvenie virzieni ir palīdzība ekonomikas apguvē vidusskolās, makroekonomiskās izpētes stimulēšana augstskolās un plašas sabiedrības izpratnes veicināšana centrālās bankas darbības un finanšu jautājumos.

"Naudas pasaule" ir mūsdienīgs, auditoriju iesaistošs apmeklētāju centrs. Ekspozīcija ir interaktīva, tā uzrunā un aicina līdzdarboties desmitos dažādu stendu, multimedijos, īsfilmu apskatē un zināšanu pārbaudes spēlēs. Informācija centrā sniegta latviešu, krievu un angļu valodā.

Centrs uzņems apmeklētājus no 2005. gada 1. marta: iespējams pieteikties gan grupām, piemēram, skolas klasei, gan individuāli. Plašāka informācija par centru, tā attēli, kā arī apmeklējuma reģistrācijas iespēja no šodienas pieejama Latvijas Bankas interneta lapā (www.bank.lv/acentrs).