Publicēts: 01.01.2013.

Rīgā 2009. gada 2. oktobrī

2009. gada 6.-7. oktobrī Stambulā notiks Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un Pasaules Bankas (PB) gada sanāksme, kurā apspriež pasaules ekonomikas norises, kā arī novērtē SVF un PB paveikto un izvirza jaunus uzdevumus. Sanāksmē piedalās visu SVF un PB dalībvalstu delegācijas un starptautiskās finanšu institūcijas. Kā ik gadu, pati sanāksme ir šī finanšu foruma centrālais notikums, ap kuru notiek daudzas institucionālas sanāksmes un divpusējas tikšanās. Latvijas delegāciju vadīs Latvijas pilnvarnieks SVF Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

Latvijas Bankai forumā paredzēta plaša programma, un to pārstāvēs Latvijas Bankas prezidents kā delegācijas vadītājs, kā arī Latvijas Bankas prezidenta vietnieks Andris Ruselis, Ārējo sakaru pārvaldes vadītājs Juris Kravalis un Tirgus operāciju pārvaldes vadītājs Raivo Vanags.

Foruma galvenie notikumi ar Latvijas Bankas dalību (vai tās organizēti):

  • SVF un PB gada sanāksme noritēs no 6. oktobra 10:00 līdz 7. oktobrim 18:00. Foruma programmas pasākumi sāksies sestdien, 3. oktobrī.
  • Darba programma Latvijas Bankai sāksies sestdien, 3. oktobrī, ar SVF Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas sanāksmi par tās viedokli SVF tālākās darbības jautājumos. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupa (Nordic-Baltic constituency) pārstāv Latvijas Republikas intereses SVF pārvaldē.
  • Paredzētas Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu jautājumu komitejas sanāksmes par SVF sadarbības jautājumiem, kā arī šīs komitejas kopīga tikšanās ar SVF komiteju ES jautājumos.
  • Latvijas Bankas pārstāvji tiksies ar SVF izpilddirektoru D. Štrausu-Kānu.
  • Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs piedalīsies un referēs Attīstības valstu investoru konferencē, kas pulcēs 60-80 institucionālos investorus - bankas, ieguldījumu fondus u.c. - kā arī centrālo banku, finanšu ministriju pārstāvjus, ekonomikas ekspertus.
  • Latvijas Bankas prezidents foruma ietvaros rīko pusdienas Baltijas valstu centrālajām bankām, lai kopīgi pārrunātu tautsaimniecības attīstības problēmjautājumus.
  • Latvijas Bankas pārstāvji piedalīsies Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Investīciju bankas un Pasaules Bankas sanāksmē par starptautisko finanšu institūciju kopējo darbības plānu.
  • Foruma laikā Latvijas Bankas pārstāvji piedalīsies daudzās (aptuveni desmit) divpusējās sarunās ar investoriem, ārējo rezervju pārvaldītājiem, finanšu institūcijām, tai skaitā Ziemeļvalstu bankām, ASV Valsts kasi.
  • Foruma laikā arī pusdienas, brokastis u.tml, pasākumi ir apvienoti ar lietišķām sarunām, prezentācijām par pasaules ekonomikas un atsevišķu valstu attīstības jautājumiem.

Latvijas Banka pārstāv Latviju Starptautiskā Valūtas fonda Pilnvaroto sanāksmēs un ikdienas jautājumu koordinēšanā, ko risina bankas Ārējo sakaru pārvalde.
Latvijas pilnvarnieks SVF ir Latvijas Bankas prezidents, pilnvarnieka vietnieks - Finanšu ministrijas valsts sekretārs.
Latvijas pilnvarnieks Pasaules Bankā ir LR finanšu ministrs, pilnvarnieka vietnieks - Ekonomikas ministrs.

Vairāk par Latvijas darbību SVF - http://www.bank.lv/lat/main/all/lvbank/starptautiska_sadarbiba/svf/