Vai Eirosistēmas aktivitātes spēs sasniegt visus mērķus un iedarbināt eiro zonas ekonomikas izaugsmes mašīnu? Iespējams, taču mūsdienu apstākļos pat visatbalstošākā monetārā politika viena pati nespēj nodrošināt ekonomikas izaugsmi bez prasmīgas fiskālās politikas un strukturālo reformu īstenošanas. Par to sīkāk – šajā rakstā.