Eiro zonas statistikas interneta vietnes "Mūsu statistika" sadaļā "Ieskats euro zonas statistikā" publicēts jauns raksts par kotēto akciju tirgus vērtību dinamiku eiro zonas valstīs.