en
Izveidots 01.08.2017

Eiropas Centrālā banka ir uzsākusi pensiju fondu statistikas regulas projekta publisko apspriešanu. Šim nolūkam Eiropas Centrālā banka izveidojusi specializētu interneta vietni, kurā visiem interesentiem tiek piedāvāta iespēja angļu valodā iepazīties ar pensiju fondu statistikas regulas projektu, skaidrojošajām piezīmēm, izmaksu un ieguvumu kopsavilkumu un biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī iesniegt komentārus un priekšlikumus šā regulas projekta pilnveidei.

Latvijā pensiju fondu statistikas regulas projekta prasību izpildi nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2007. gada 2. maija noteikumi Nr. 69 "Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" un 2007. gada 14. septembra noteikumi Nr. 125 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi". Latvijas Banka neplāno izstrādāt jaunus noteikumus, lai nodrošinātu šīs pensiju fondu statistikas regulas prasību izpildi.