Latvijā pensiju fondu statistikas regulas projekta prasību izpildi nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2007. gada 2. maija noteikumi Nr. 69 "Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" un 2007. gada 14. septembra noteikumi Nr. 125 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi". Latvijas Banka neplāno izstrādāt jaunus noteikumus, lai nodrošinātu šīs pensiju fondu statistikas regulas prasību izpildi.