Latvijas Bankas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9433.70
Skaidrā nauda apgrozībā 4339.90
Kredītiestāžu tekošie konti5093.80
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8176.40
Eiro zonas MFI482.80
Eiro zonas valdības sektoram1899.90
Citiem eiro zonas rezidentiem5793.70
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3660.10
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.10
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8477.50
Skaidrā nauda apgrozībā 4326.70
Kredītiestāžu tekošie konti4150.80
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8004.50
Eiro zonas MFI495.10
Eiro zonas valdības sektoram1871.40
Citiem eiro zonas rezidentiem5638.00
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3611.80
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas4.90
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8377.10
Skaidrā nauda apgrozībā 4317.70
Kredītiestāžu tekošie konti4059.40
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7818.30
Eiro zonas MFI499.20
Eiro zonas valdības sektoram1846.50
Citiem eiro zonas rezidentiem5472.60
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3537.70
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas23.50
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8120.40
Skaidrā nauda apgrozībā 4322.70
Kredītiestāžu tekošie konti3797.70
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7683.30
Eiro zonas MFI504.60
Eiro zonas valdības sektoram1822.90
Citiem eiro zonas rezidentiem5355.80
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3473.30
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas19.80
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8305.40
Skaidrā nauda apgrozībā 4300.40
Kredītiestāžu tekošie konti4005.00
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7039.60
Eiro zonas MFI524.80
Eiro zonas valdības sektoram1297.10
Citiem eiro zonas rezidentiem5217.70
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3460.50
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas11.10
 
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8305.40
Skaidrā nauda apgrozībā 4300.40
Kredītiestāžu tekošie konti4005.00
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7039.60
Eiro zonas MFI524.80
Eiro zonas valdības sektoram1297.10
Citiem eiro zonas rezidentiem5217.70
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3460.50
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas11.10

Multimediji