Latvijas Bankas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8545.80
Skaidrā nauda apgrozībā 4256.80
Kredītiestāžu tekošie konti4289.00
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7239.50
Eiro zonas MFI519.90
Eiro zonas valdības sektoram1794.10
Citiem eiro zonas rezidentiem4925.50
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3407.20
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas13.50
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8020.70
Skaidrā nauda apgrozībā 4217.50
Kredītiestāžu tekošie konti3803.20
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7011.00
Eiro zonas MFI523.20
Eiro zonas valdības sektoram1746.00
Citiem eiro zonas rezidentiem4741.80
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3459.50
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas9.10
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8201.10
Skaidrā nauda apgrozībā 4206.70
Kredītiestāžu tekošie konti3994.40
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 6741.20
Eiro zonas MFI530.20
Eiro zonas valdības sektoram1698.10
Citiem eiro zonas rezidentiem4512.90
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3540.90
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.10
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8109.50
Skaidrā nauda apgrozībā 4199.30
Kredītiestāžu tekošie konti3910.20
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7059.70
Eiro zonas MFI520.80
Eiro zonas valdības sektoram2242.40
Citiem eiro zonas rezidentiem4296.50
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3416.70
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas6.60
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8453.70
Skaidrā nauda apgrozībā 4262.60
Kredītiestāžu tekošie konti4191.10
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 6944.30
Eiro zonas MFI548.00
Eiro zonas valdības sektoram2270.50
Citiem eiro zonas rezidentiem4125.80
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3470.90
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas17.90
 
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8453.70
Skaidrā nauda apgrozībā 4262.60
Kredītiestāžu tekošie konti4191.10
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 6944.30
Eiro zonas MFI548.00
Eiro zonas valdības sektoram2270.50
Citiem eiro zonas rezidentiem4125.80
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3470.90
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas17.90

Multimediji