Latvijas Bankas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8305.40
Skaidrā nauda apgrozībā 4300.40
Kredītiestāžu tekošie konti4005.00
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7039.60
Eiro zonas MFI524.80
Eiro zonas valdības sektoram1297.10
Citiem eiro zonas rezidentiem5217.70
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3460.50
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas11.10
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8254.90
Skaidrā nauda apgrozībā 4260.00
Kredītiestāžu tekošie konti3994.90
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7402.10
Eiro zonas MFI530.60
Eiro zonas valdības sektoram1824.10
Citiem eiro zonas rezidentiem5047.40
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3424.90
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas24.30
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8545.80
Skaidrā nauda apgrozībā 4256.80
Kredītiestāžu tekošie konti4289.00
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7239.50
Eiro zonas MFI519.90
Eiro zonas valdības sektoram1794.10
Citiem eiro zonas rezidentiem4925.50
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3407.20
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas13.50
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8020.70
Skaidrā nauda apgrozībā 4217.50
Kredītiestāžu tekošie konti3803.20
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7011.00
Eiro zonas MFI523.20
Eiro zonas valdības sektoram1746.00
Citiem eiro zonas rezidentiem4741.80
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3459.50
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas9.10
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8201.10
Skaidrā nauda apgrozībā 4206.70
Kredītiestāžu tekošie konti3994.40
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 6741.20
Eiro zonas MFI530.20
Eiro zonas valdības sektoram1698.10
Citiem eiro zonas rezidentiem4512.90
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3540.90
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.10
 
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8201.10
Skaidrā nauda apgrozībā 4206.70
Kredītiestāžu tekošie konti3994.40
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 6741.20
Eiro zonas MFI530.20
Eiro zonas valdības sektoram1698.10
Citiem eiro zonas rezidentiem4512.90
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3540.90
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.10

Multimediji