Latvijas Bankas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8377.10
Skaidrā nauda apgrozībā 4317.70
Kredītiestāžu tekošie konti4059.40
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7818.30
Eiro zonas MFI499.20
Eiro zonas valdības sektoram1846.50
Citiem eiro zonas rezidentiem5472.60
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3537.70
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas23.50
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8120.40
Skaidrā nauda apgrozībā 4322.70
Kredītiestāžu tekošie konti3797.70
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7683.30
Eiro zonas MFI504.60
Eiro zonas valdības sektoram1822.90
Citiem eiro zonas rezidentiem5355.80
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3473.30
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas19.80
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8305.40
Skaidrā nauda apgrozībā 4300.40
Kredītiestāžu tekošie konti4005.00
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7039.60
Eiro zonas MFI524.80
Eiro zonas valdības sektoram1297.10
Citiem eiro zonas rezidentiem5217.70
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3460.50
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas11.10
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8254.90
Skaidrā nauda apgrozībā 4260.00
Kredītiestāžu tekošie konti3994.90
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7402.10
Eiro zonas MFI530.60
Eiro zonas valdības sektoram1824.10
Citiem eiro zonas rezidentiem5047.40
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3424.90
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas24.30
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8545.80
Skaidrā nauda apgrozībā 4256.80
Kredītiestāžu tekošie konti4289.00
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7239.50
Eiro zonas MFI519.90
Eiro zonas valdības sektoram1794.10
Citiem eiro zonas rezidentiem4925.50
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3407.20
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas13.50
 
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8545.80
Skaidrā nauda apgrozībā 4256.80
Kredītiestāžu tekošie konti4289.00
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7239.50
Eiro zonas MFI519.90
Eiro zonas valdības sektoram1794.10
Citiem eiro zonas rezidentiem4925.50
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3407.20
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas13.50

Multimediji