Banku sistēmas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10216.00
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1153.50
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 893.10
Latvijas devums M212262.60
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 40.90
Latvijas devums M312303.50
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)10293.50
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10677.40
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-383.90
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14274.00
Kredīti eiro zonas valstu valdībām2919.10
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1096.90
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3921.40
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti9937.60
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1225.70
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 884.70
Latvijas devums M212048.00
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 80.20
Latvijas devums M312128.20
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9898.60
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10830.90
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-932.30
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14275.20
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3719.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1105.30
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3897.70
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10158.50
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1285.20
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 864.10
Latvijas devums M212307.80
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 67.80
Latvijas devums M312375.60
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9925.00
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10820.40
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-895.30
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14262.80
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3786.20
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1042.70
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3924.70
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10038.50
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1303.40
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 855.70
Latvijas devums M212197.60
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 36.60
Latvijas devums M312234.20
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)10191.90
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)11387.10
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-1195.20
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14248.10
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3762.10
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1206.00
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3888.90
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti9907.60
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1245.80
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 842.00
Latvijas devums M211995.40
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 35.40
Latvijas devums M312030.80
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)10342.80
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)11468.30
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-1125.50
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14185.10
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3765.40
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1263.30
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3973.80
 
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti9907.60
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1245.80
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 842.00
Latvijas devums M211995.40
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 35.40
Latvijas devums M312030.80
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)10342.80
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)11468.30
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-1125.50
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14185.10
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3765.40
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1263.30
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3973.80

Multimediji