Banku sistēmas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10274.50
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1169.30
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 890.10
Latvijas devums M212333.90
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 33.90
Latvijas devums M312367.70
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9396.00
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)9869.10
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-473.10
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14246.40
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3145.60
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi849.60
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3820.90
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10441.30
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1138.70
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 893.20
Latvijas devums M212473.20
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 35.60
Latvijas devums M312508.80
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9560.90
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10372.60
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-811.70
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14285.90
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3043.50
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi927.20
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3730.80
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10275.30
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1143.00
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 881.20
Latvijas devums M212299.50
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 46.50
Latvijas devums M312346.00
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)10022.00
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10617.60
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-595.60
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14303.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3009.50
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi925.20
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3846.40
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10216.00
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1153.50
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 893.10
Latvijas devums M212262.60
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 40.90
Latvijas devums M312303.50
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)10293.50
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10677.40
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-383.90
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14274.00
Kredīti eiro zonas valstu valdībām2919.10
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1096.90
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3921.40
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti9937.60
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1225.70
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 884.70
Latvijas devums M212048.00
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 80.20
Latvijas devums M312128.20
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9898.60
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10830.90
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-932.30
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14275.20
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3719.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1105.30
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3897.70
 
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti9937.60
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1225.70
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 884.70
Latvijas devums M212048.00
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 80.20
Latvijas devums M312128.20
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9898.60
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10830.90
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-932.30
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14275.20
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3719.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1105.30
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3897.70

Multimediji