Banku sistēmas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10158.50
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1285.20
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 864.10
Latvijas devums M212307.80
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 67.80
Latvijas devums M312375.60
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9925.00
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10820.40
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-895.30
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14262.80
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3786.20
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1042.70
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3924.70
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10038.50
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1303.40
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 855.70
Latvijas devums M212197.60
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 36.60
Latvijas devums M312234.20
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)10191.90
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)11387.10
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-1195.20
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14248.10
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3762.10
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1206.00
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3888.90
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti9907.60
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1245.80
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 842.00
Latvijas devums M211995.40
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 35.40
Latvijas devums M312030.80
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)10342.80
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)11468.30
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-1125.50
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14185.10
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3765.40
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1263.30
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3973.80
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti9879.10
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1237.90
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 830.10
Latvijas devums M211947.10
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 42.00
Latvijas devums M311989.10
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)10310.60
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)11444.60
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-1134.00
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14202.00
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3691.80
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi826.10
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3994.70
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti9889.80
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1231.70
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 820.30
Latvijas devums M211941.80
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 31.50
Latvijas devums M311973.30
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)10462.80
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)11917.20
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-1454.40
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14200.80
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3460.00
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi735.50
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3961.90
 
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti9889.80
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1231.70
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 820.30
Latvijas devums M211941.80
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 31.50
Latvijas devums M311973.30
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)10462.80
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)11917.20
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-1454.40
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14200.80
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3460.00
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi735.50
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3961.90

Multimediji