Banku sistēmas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10135.20
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1037.10
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 897.90
Latvijas devums M212070.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 23.00
Latvijas devums M312093.30
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9503.40
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10170.70
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-667.30
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14299.20
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3162.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi980.80
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3819.70
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10235.70
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1070.00
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 895.10
Latvijas devums M212200.80
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 18.50
Latvijas devums M312219.30
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9295.90
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10552.60
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-1256.70
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14236.60
Kredīti eiro zonas valstu valdībām2630.50
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi984.90
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3784.60
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10274.50
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1169.30
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 890.10
Latvijas devums M212333.90
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 33.90
Latvijas devums M312367.70
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9396.00
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)9869.10
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-473.10
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14246.40
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3145.60
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi849.60
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3820.90
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10441.30
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1138.70
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 893.20
Latvijas devums M212473.20
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 35.60
Latvijas devums M312508.80
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9560.90
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10372.60
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-811.70
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14285.90
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3043.50
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi927.20
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3730.80
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10275.30
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1143.00
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 881.20
Latvijas devums M212299.50
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 46.50
Latvijas devums M312346.00
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)10022.00
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10617.60
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-595.60
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14303.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3009.50
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi925.20
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3846.40
 
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10275.30
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1143.00
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 881.20
Latvijas devums M212299.50
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 46.50
Latvijas devums M312346.00
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)10022.00
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10617.60
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-595.60
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14303.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3009.50
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi925.20
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3846.40

Multimediji