Banku sistēmas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10023.90
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1112.20
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 904.90
Latvijas devums M212041.00
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 24.10
Latvijas devums M312065.00
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9080.70
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)8634.30
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)446.40
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13841.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3122.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1030.70
Ilgāka termiņa finanšu saistības 4095.40
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10305.60
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1071.40
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 901.90
Latvijas devums M212278.90
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 27.80
Latvijas devums M312306.70
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9420.40
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10280.00
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-859.60
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14379.00
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3180.40
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1030.20
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3868.40
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10135.20
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1037.10
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 897.90
Latvijas devums M212070.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 23.00
Latvijas devums M312093.30
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9503.40
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10170.70
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-667.30
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14299.20
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3162.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi980.80
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3819.70
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10235.70
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1070.00
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 895.10
Latvijas devums M212200.80
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 18.50
Latvijas devums M312219.30
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9295.90
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10552.60
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-1256.70
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14236.60
Kredīti eiro zonas valstu valdībām2630.50
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi984.90
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3784.60
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10274.50
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1169.30
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 890.10
Latvijas devums M212333.90
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 33.90
Latvijas devums M312367.70
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9396.00
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)9869.10
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-473.10
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14246.40
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3145.60
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi849.60
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3820.90
 
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10274.50
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1169.30
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 890.10
Latvijas devums M212333.90
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 33.90
Latvijas devums M312367.70
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9396.00
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)9869.10
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-473.10
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14246.40
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3145.60
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi849.60
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3820.90

Multimediji