Ārējās rezerves un ārvalstu valūtas likviditāte
(Starptautiskā Valūtas fonda speciālā datu izplatīšanas standarta ietvaros informāciju gatavo Latvijas Banka un Finanšu ministrija).

MS Excel dokuments Dati

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sākot ar datiem par 2015. gada janvāri, dati būs pieejami tikai Latvijas Bankas statistikas datubāzē.