Vidējās svērtās procentu likmes banku darījumos ar iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām (no 2004. gada; statistika par jaunajiem darījumiem un atlikumiem)

 Vidējās svērtās procentu likmes banku darījumos ar iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām  (1999.-2003. gads; statistika par jaunajiem darījumiem)

Kredītu procentu likmes starpbanku tirgū, Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes, Latvijas Bankas organizētajās repo, reverse repo un īstermiņa valūtas mijmaiņas darījumu izsolēs noteiktās procentu likmes