Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika

Katra mēneša sākumā Latvijas Banka apkopo starpbanku maksājumu sistēmās apstrādāto maksājumu skaitu un apjomu Elektroniskajā klīringa sistēmā EKS (eiro) un TARGET2-Latvija (eiro).

Latvijas maksājumu statistika

Latvijas Banka divas reizes gadā kopš 1998. gada apkopo Kredītiestāžu maksājumu statistiku, kas kopā ar Latvijas Bankas un Latvijas Pasta maksājumu statistikas datiem ļauj novērtēt Latvijas maksājumu statistiku kopumā.

Latvijas maksājumu statistika ietver datus par maksāšanas līdzekļu skaitu, maksāšanas līdzekļu apjomu, transakciju skaitu termināļos, transakciju apjomu termināļos, kases transakcijas, grāmatojuma transakcijas, klientu kontu skaitu, karšu skaitu, termināļu, to tīklu un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietu skaitu.