Aktualizēts: 25.09.2014

Sk. Biržas sarakstā neiekļautas akcijas un Citi kapitāla vērtspapīri