Sk. Biržas sarakstā neiekļautas akcijas un Citi kapitāla vērtspapīri