Sk. Kapitāla vērtspapīri un Ieguldījumu fondu apliecības vai daļas