Sk. Biržas sarakstā iekļautas akcijas, Biržas sarakstā neiekļautas akcijas un Citi kapitāla vērtspapīri