Aktualizēts: 25.09.2014

Sk. Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves,Uzkrājumi standarta garantiju prasījumiemTiesības, kas izriet no dzīvības apdrošināšanas līgumiem un anuitātēm un Pensiju tiesības, pensiju fondu prasības pret pensiju pārvaldītājiem, tiesības uz nepensiju pabalstiem