Aktualizēts: 25.09.2014

Sk. Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves un Uzkrājumi standarta garantiju prasījumiem