Sk. Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves un Uzkrājumi standarta garantiju prasījumiem