Aktualizēts: 25.09.2014

Finanšu kontu publikācijas vajadzībām šajā sektorā apvienoti trīs sektori: Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus; Finanšu palīgsabiedrības un Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji