Aktualizēts: 07.06.2012

Institūcijas, kas nav reģistrētas kā vienas valsts rezidenti, piemēram, Pasaules Banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Investīciju banka, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Komisija, Starptautisko norēķinu banka, Starptautiskais Valūtas fonds.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas publikācijai "Monetārās un banku statistikas sektoru rokasgrāmata". Starptautisko institūciju kodi atbilst Eurostat maksājumu bilances "Vademecum".